Konsultācijas inženierzinātnēs
                        Topošiem būvniekiem, inženieriem.
 

Konstr. būvm. eks. pār.

BŪVMEHĀNIKĀ

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

TILTI, 

PAMATI un PAMATNES

Oļģerts

27110734

olgerts.zaremba@gmail.com

 Ja tu domā par vienu gadu, iesēj sēklu,
ja domā par nākamajiem 10 gadiem, iestādi koku,
ja domā simt gadu mērogā, izglīto cilvēkus.
-Konfūcijs-

 .